Zuen begiak

Ume aurpegi
fidakorra
baten zelatan.

Arima fidakorra
bere moduko arima
mugagabe bat
bilatzeko grinatsu.

Luza iezaiozu eskua
gida ezazu
argiz beteriko
paisaia batera.

haurren begirada

begirada

familia

aragzki saioa

familia gipuzkoa

haurra begirada

begiradak

familia argazkiak